Gewoon super!
deterp logo

481714 De Terp Lucky Shopper slider 1000x300

LuckyShopper

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Winkeliersvereniging winkelcentrum De Terp (hierna: “Winkelcentrum De Terp”) georganiseerde promotionele actie ‘Lucky Shoppers & Muziek’ (hierna: "deze Actie").

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 Winkelcentrum De Terp is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat winkelcentrum De Terp daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door winkelcentrum De Terp bekend gemaakt worden via de website www.winkelcentrumdeterp.nl.

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is winkelcentrum De Terp gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

2. De actie

2.1 Deze actie vindt plaats op zaterdag 26 augustus, zaterdag 30 september, zaterdag 28 oktober en zaterdag 25 november 2017.
2.2 Op maandag 21 augustus, maandag 25 september, maandag 23 oktober en maandag 20 november worden er 10 winnende nummers bekend gemaakt (dit nummer is te vinden in de Big Shopper die de klant vorig jaar ontvangen heeft). Let op: unieke nummers die uit de Big Shopper zijn verwijderd dingen niet mee naar een prijs; het unieke nummer moet in de Big Shopper bevestigd blijven.
2.3 Op de website en in de Nieuwsbrief is te zien wat de 10 winnende nummers zijn.
2.4 De 10 winnaars gaan op de genoemde zaterdagen tussen 11.00 uur en 12.30 uur naar het winkelcentrum en ontvangen bij de muziekstand een Super gevulde de Terp Big Shopper.

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 Winkelcentrum De Terp is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6 Indien een klant zich niet heeft gemeld binnen de actieperiode vervalt zijn recht op een prijs.

4. De prijzen

4.1 Het prijzenpakket bestaat uit: 40 x supergevulde De Terp Big Shopper
4.2 Waar relevant zal kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen door winkelcentrum De Terp.

5. Uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op een prijs.
5.2 Op zaterdag 26 augustus, zaterdag 30 september, zaterdag 28 oktober en zaterdag 25 november 2017 worden de Super gevulde de Terp Big Shoppers overhandigd. Prijswinnaars moeten met hun Big Shopper en uitnodigingsbrief naar het winkelcentrum komen. Het recht op een prijs vervalt na afloop van de actieperiode.
5.3 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
5.4 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van winkelcentrum De Terp. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.5 Gebruik van de door winkelcentrum De Terp ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Winkelcentrum De Terp kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

6. Publiciteit

6.1 Winnaars geven winkelcentrum De Terp toestemming gefotografeerd te worden tijdens de overhandiging van de prijs of uitvoering van de prijs en om zijn of haar naam en eventuele foto’s waar hij of zij op staat te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Winkelcentrum De Terp heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Klachten

7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Commascom (organisatie), tel. (073) 6840308.

 

Laatste nieuws

Cash voor je club
Kunnen jullie als vereniging wel een beetje steuntje gebruiken? Vertel ons waarom jouw vereniging hiervoor in aanmerking komt.
Lees meer...
Sneeuwpopjeself(ie) in winkelcentrum De ...
Bijna drie maanden lang is er in winkelcentrum De Terp een sneeuwpop te bewonderen. Maak een originele, gekke en leuke selfie/foto met de sneeuwpop (naast de rollerbaan).
Lees meer...
Irodion is helemaal verbouwd
Irodion is helemaal opnieuw ingericht en heeft een moderne look gekregen gecombineerd met de warme sfeer van Griekenland.
Lees meer...
Sponsoring International U13-Tournament
Al sinds 1993 organiseert CVV Zwervers hét internationale voetbaltoernooi voor D-spelers (leeftijd tot 13 jaar).
Lees meer...

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de mailing van De Terp om de laatste aanbiedingen en het laatste nieuws te ontvangen.

Ongeldig emailadres

Wij respecteren uw privacy.

Contact met De Terp

Heeft u vragen over het winkelcentrum of suggesties aan onze winkeliers? We horen het graag!

info[at]winkelcentrumdeterp.nl

Meer informatie